ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร
Access Control

Access Control System

ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ คีย์การ์ดประตู ที่ควบคุมการ เข้า-ออกทางประตู เป็นระบบตามสถานที่นั้นๆ โดยไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถานที่ก่อน หากเป็นบุคคลที่ได้รับการอนุญาตจะต้องมีการบันทึกข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลสแกนหน้า บัตรทาบ หรือคีย์การ์ด เป็นระบบความปลอดภัยสำหรับองค์กร บริษัท โรงงาน และอื่น ๆ มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย เช่น ระบบบริหารลานจอดรถ (Parking Management System)  ระบบควบคุมลิฟท์ (Lift Access Control system) ชุดไม้กั้นอัตโนมัติ (Gate Barrier) ด้วยการใช้โปรแกรมบริหารเดียวในการควบคุม โดยระบบกำลังเข้าสู่นวัตกรรมที่เรียกว่า ‘Integrated Security Solution’ มากขึ้น เพื่อง่าย และสะดวกในการบริหารงานระบบ

ข้อดีของการติดตั้งระบบ Access Control

 • ระบบควบคุมการเข้าออกประตูแบบอัตโนมัติ การทำงานของระบบเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออก ให้กับบุคคลภายในที่เป็นสมาชิก โดยการบันทึกข้อมูลสมาชิกลงในระบบสามารถควบคุมสถานการ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก
 • มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดสิทธิ์ให้สมาชิกที่ได้รับการอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก และแยกการกำหนดสิทธิ์ในแต่และประตูได้
 • มีทั้งระบบ Standalone ทางเข้า-ออกเดี่ยวสำหรับอาคารขนาดเล็ก และระบบ Network (IOT) ด้วยตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน ที่เชื่อมต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์ มี Function หลากหลายเพื่อควบคุมการเข้า-ออกทั้งหมด เหมาะสำหรับบริษัท ร้านค้า หมู่บ้าน สำนักงาน องค์กร หรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการปัจจุบัน-อนาคตของลูกค้า
 • เลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี มีการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้บัตรทาบหรือสแกนใบหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • สามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร, ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่น ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่าน เข้าออกยังจุดต่าง เช่น ระบบไม้กั้นรถยนต์

บัตรทาบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. บัตร Proximity
 2. บัตร RFID Cards

ขั้นตอนการทำงานของระบบ Access Control

 • กําหนดสมาชิก โดยการบันทึกข้อมูลสมาชิก
 • กําหนดค่าอุปกรณ์ ที่ต้องการควบคุมการใช้งานแบบใด
 • กําหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ที่เป็นสมาชิก หรือไม่ให้สิทธิ์การเข้า-ออกประตูกับบุคคลภายนอก
 • กําหนดการใช้งานของสมาชิกแต่ละคนว่าสามารถเข้า-ออกประตูไหนได้บ้าง

สินค้าระบบ AccessControl

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

รุ่น VAS-ATD120

 • รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 120 กก. (บานเดี่ยว),
 • มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 24V DC อายุการใช้งานนาน
 • ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
 • ตั้งค่าการทำงานของประตูอัตโนมัติหรือปรับค่าเพิ่มเติมตามการใช้งาน
 • รองรับแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้งานเมื่อไฟดับได้ (อุปกรณ์เสริม)
 • ประตูต่อพ่วงกันได้ด้วยฟังก์ชั่น Door Interlock และรองรับการใช้งานกับล็อคไฟฟ้า

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

รุ่น VAS-ATD125

 • รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 125 กก
 • มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 24V DC อายุการใช้งานนาน
 • ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
 • ตั้งค่าการทำงานของประตูอัตโนมัติหรือปรับค่าเพิ่มเติมตามการใช้งาน
 • รองรับแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้งานเมื่อไฟดับได้ (อุปกรณ์เสริม)
 • ประตูต่อพ่วงกันได้ด้วยฟังก์ชั่น Door Interlock และรองรับการใช้งานกับล็อคไฟฟ้า

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

รุ่น VAS-ATD250

 • รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 250 กก.
 • มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 24V DC อายุการใช้งานนาน
 • ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
 • ตั้งค่าการทำงานของประตูอัตโนมัติหรือปรับค่าเพิ่มเติมตามการใช้งาน
 • รองรับแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้งานเมื่อไฟดับได้ (อุปกรณ์เสริม)
 • ประตูต่อพ่วงกันได้ด้วยฟังก์ชั่น Door Interlock และรองรับการใช้งานกับล็อคไฟฟ้า

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

รุ่น VAS-ATD120N

 • รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 120 กก. (บานเดี่ยว),
 • มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 24V DC อายุการใช้งานนาน
 • ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
 • ตั้งค่าการทำงานของประตูอัตโนมัติหรือปรับค่าเพิ่มเติมตามการใช้งาน
 • รองรับแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้งานเมื่อไฟดับได้ (อุปกรณ์เสริม)
 • ประตูต่อพ่วงกันได้ด้วยฟังก์ชั่น Door Interlock และรองรับการใช้งานกับล็อคไฟฟ้า

เครื่องทาบบัตร เครื่องแสกนนิ้ว เครื่องแสกนใบหน้า

เครื่องทาบบัตร RFID
(LF , Proximity)

รุ่น VAS-EK72x

 • Communication Interface: RS485 or Wiegand
 • Reading Range: 3cm to 8cm
 • Transmit Frequency:125Khz (EM)
 • Output Format: Wiegand 26/40-bit
 • Indicator: LED and buzzer
 • Current Consumption: 80mA
 • Operating Temperature: 0° C to 60° C
 • Colour: Black
 • Operating Voltage: 5 VDC/12 VDC
 • Protection: Surge protection, Water proof
 • Dimensions: 85(H)x45(W)x15(D) mm

เครื่องทาบบัตร RFID
(HF , Mi-Fare)

รุ่น VAS-EK72x

 • Communication Interface: RS485 or Wiegand
 • Reading Range: 3cm to 8cm
 • Transmit Frequency:13.56Mhz (Mi-fare)
 • Output Format: Wiegand 26/40-bit
 • Indicator: LED and buzzer
 • Current Consumption: 80mA
 • Operating Temperature: 0° C to 60° C
 • Colour: Black
 • Operating Voltage: 5 VDC/12 VDC
 • Protection: Surge protection, Water proof
 • Dimensions: 85(H)x45(W)x15(D) mm

เครื่องทาบบัตรและแกนนิ้ว 

รุ่น VAS-BioC6

 • Fingerprint Capacity: 3,000
 • Card Capacity: 3,000
 • Password Capacity: 3,000
 • Working Mode: Online/Offline
 • Verification Mode: Fingerprint, ID Card,
 • Screen: 3 inches (Colour LCD Display)
 • Communication (Template Management): TCP/IP, USB Disk
 • Communication (Access Controller): Wiegand-26/ Wiegand-34
 • Sound Indicator : Buzzer, Voice
 • Dimension : 86 x 86 x 30mm

เครื่องแสกนใบหน้า

รุ่น VAS-213H

 • สามารถใช้การแสกนใบหน้า และ อุณหภูมิจากข้อมือ ในการเข้าประตู โดยไม่สัมผัส
 • สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบอุณหภูมิสูงเกินกำหนด มีเสียงแจ้งผ่านทางหน้าจอ พร้อมบันทึกเข้าสู่ระบบ และ แจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือได้
 • รองรับการตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย สามารถแจ้งเตือนออกเป็นเสียงพูดได้ หากพบผู้ใช้งานที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
 • รองรับการตรวจจับการปลอมแปลง ป้องกันการตรวจจับจากภาพถ่าย และวิดีโอ
 • รองรับใบหน้าผู้ใช้งานได้สูงสุด 10,000 ใบหน้า และสามารถเพิ่มรูปภาพได้ถึง 6 รูปในฐานข้อมูลสำหรับบุคคลเดียว
 • สามารถเก็บบันทึกอุณหภูมิการเข้า – ออกพร้อมใบหน้าได้สูงสุด 30,000 รายการ
 • มีกล้องแบบเลนส์คู่ ที่ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล มีไฟ LED ใช้งานกลางคืนได้
 • มีหน้าจอแบบ Touch Screen ขนาด7 นิ้ว
 • ระยะการวัดอยู่ระหว่าง 1 ซม. ถึง 2.5 ซม
 • มีความเร็วในการวิเคราะห์ใบหน้าได้ไม่เกิน 200 ms ต่อใบหน้า
 • มีช่องเชื่อมต่อ RS485  และ RS232
 • รองรับ Wiegand Input และ Output
 • รองรับการเรียกดูข้อมูลผ่าน LAN หรือ TCP/IP ได้

เครื่องกั้นสามขา (Tripod)

 

เครื่องกั้นสามขาไฟฟ้า

รุ่น VAS-TS1000

 • Power requirements AC110V/220V, 50/60Hz
 • Power requirements AC110V/220V, 50/60Hz
 • Working temperature -28 °C – 60 °C
 • Working humidity 5%-80%
 • Working environment Indoor/Outdoor(if sheltered)
 • Speed of throughput RFID Maximum 30/minute
 • Fingerprint Maximum 25/minute
 • Lane width(mm) 500
 • Footprint(mm*mm) 520*810
 • Dimension(mm) L=520, W=310, H=1010 weight(kg) 34
 •  40LED indicator Y
 • Cabinet material SUS304 Stainless Steel

เครื่องกั้นสามขาไฟฟ้า

รุ่น VAS-TS2000

 • Power requirements AC110V/220V, 50/60Hz
 • Power consumption Starting 73W
 • Working temperature -28 °C – 60 °CWorking humidity 5%-80%
 • Working environment Indoor/Outdoor(if sheltered)
 • Speed of throughput RFID Maximum 30/minute
 • Fingerprint Maximum 25/minute
 • Lane width(mm) 505
 • Footprint(mm*mm) 785*1110
 • Dimension(mm) L=1110, W=280, H=987
 • weight(kg) 46
 • LED indicator Y
 • Cabinet material SUS304 Stainless Steel

เครื่องกั้นสามขาไฟฟ้า

รุ่น VAS-TS2100

 • Power requirements
 • Power requirements AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
 • Power consumption Starting 73W
 • Working temperature -28 °C – 60 °C
 • Working humidity 5%-80%
 • Working environment Indoor/Outdoor(if sheltered)
 • Speed of throughput RFID Maximum 30/minute
 • Fingerprint Maximum 25/minute
 • Lane width(mm) 520
 • Footprint(mm*mm) 1120*700
 • Dimension(mm) L=1120, W=180, H=985
 • Net weight(kg) 45
 • LED indicator Y
 • Cabinet material SUS304 Stainless Steel

เครื่องกั้นสามขาไฟฟ้า

รุ่น VAS-TS5000

 • Power requirements AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
 • Power requirements AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
 • Power consumption Starting 73W
 • Working temperature -28 °C – 60 °CWorking humidity 5%-80%
 • Working environment Indoor/Outdoor(if sheltered)
 • Speed of throughput RFID Maximum 30/minute
 • Fingerprint Maximum 25/minute
 • Lane width(mm) 465
 • Footprint(mm*mm) 1200*765
 • Dimension(mm) L=1200, W=300, H=1010
 • Net weight(kg) 60
 • Cabinet material SUS304 Stainless Steel

เครื่องกั้นแบบปีกผีเลื้อ (Flap Barrier)

เครื่องกั้นแบบปีกผีเสื้อ

รุ่น VAS-FBG6000P

 • Power Requirements AC 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz
 • Power Requirements AC 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz
 • Working Temperature -28°C ~ 60°C
 • Working Humidity 5% ~ 80%
 • Working Environment Indoor / outdoor (if sheltered)
 • Speed of Throughput Maximum 30 / minute
 • Lane Width (mm) 600
 • Dimensions (L*W*H) 1400 * 300 * 1000 (mm)
 • Dimension with Packing (L*W*H) 1510 * 780 * 1230 (mm)
 • Weight with Packing (kg) 155
 • LED Indicator Support
 • Cabinet Material SUS304
 • Stainless SteelLid
 • Material SUS304
 • Stainless Steel + Acrylic

เครื่องกั้นแบบปีกผีเสื้อ

รุ่น VAS-FBGZ1116

 • Housing Size :1400*280*980mm
 • Housing material :cold-rolled sheet,#304 stainless steel
 • Drive motor :DC brushless motor
 • Channel width :500–600mm
 • Pass speed :40 persons/min.
 • Power supply :220Vac 50Hz or 110Vac 60Hz
 • Input interface :Switch Volume or 12V Level
 • Communication interface :RS485
 • Gate open while power off :Yes
 • Working temperature :-30°C~+70°C
 • Working environments :Indoor, outdoor
 • Relative humidity :≤95% coagulation free
 • MCBF :3,000,000 cycles

เครื่องกั้นแบบปีกผีเสื้อ

รุ่น VAS-FBGZ1368

 • Housing Size :1400x220x950 mm
 • Housing material :1.5–2mm, #304
 • Stainless Steel, Matt finish
 • Drive motor :DC brushless motor
 • Channel width :500–600mm
 • Pass speed :40 persons/min.
 • Power supply :220Vac 50Hz or 110Vac 60Hz
 • Input interface :Switch Volume or 12V Level
 • Communication interface :RS485
 • Gate open while power off :Yes
 • Working temperature :-30°C~+70°C
 • Working environments :Indoor, outdoor
 • Relative humidity :≤95% coagulation free
 • MCBF :3,000,000 cycles

เครื่องกั้นแบบปีกผีเสื้อ

รุ่น VAS-FBGZ1118

 • Housing Size :1400x220x950 mm
 • Housing material :1.5–2mm, #304
 • Stainless Steel, Matt finish
 • Drive motor :DC brushless motor
 • Channel width :500–600mm
 • Pass speed :40 persons/min.
 • Power supply :220Vac 50Hz or 110Vac 60Hz
 • Input interface :Switch Volume or 12V Level
 • Communication interface :RS485
 • Gate open while power off :Yes
 • Working temperature :-30°C~+70°C
 • Working environments :Indoor, outdoor
 • Relative humidity :≤95% coagulation free
 • MCBF :3,000,000 cycles

เครื่องกั้นแบบสวิงอัตโนมัติ

รุ่น VAS-SWGZ2688

 • Housing Size : 1500*128*980 mm
 • Housing material : 1.5–2mm, #304
 • Stainless Steel, Matt finish
 • Drive motor : Servo motor
 • Channel width : 600–900mm
 • Pass speed : Around 0.4s
 • Power supply : 220Vac 50Hz or 110Vac 60Hz
 • Input interface : Switch Volume or 12V Level
 • Communication interface : RS485
 • Gate open while power off : Yes
 • Working temperature : -25°C~+70°C
 • Working environments : Indoor
 • Relative humidity : ≤95% coagulation free
 • MCBF : 10,000,000 Cycles

เครื่องกั้นแบบสวิงอัตโนมัติ

รุ่น VAS-SWGZ2358

 • Housing Size : 1500*128*950 mm
 • Housing material : 1.5–2mm, #304
 • Stainless Steel, Matt finish
 • Drive motor : Servo motor
 • Channel width : 600–1100mm
 • Pass speed : 30 : 1 min
 • Power supply : 220Vac 50Hz or 110Vac 60Hz
 • Input interface : Switch Volume or 12V Level
 • Communication interface : RS485
 • Gate open while power off : Yes
 • Working temperature : -25°C~+70°C
 • Working environments : Indoor
 • Relative humidity : ≤95% coagulation free
 • MCBF : 1,000,000 Cycles

เครื่องกั้นแบบสวิงอัตโนมัติ

รุ่น VAS-SWGZ2688

 • Housing Size : 1500*128*950 mm
 • Housing material : 1.5–2mm, #304
 • Stainless Steel, Matt finish
 • Drive motor : Servo motor
 • Channel width : 600–900mm
 • Pass speed : 25 : 1 min
 • Power supply : 220Vac 50Hz or 110Vac 60Hz
 • Input interface : Switch Volume or 12V Level
 • Communication interface : RS485
 • Gate open while power off : Yes
 • Working temperature : -25°C~+70°C
 • Working environments : Indoor
 • Relative humidity : ≤95% coagulation free
 • MCBF : 1,000,000 Cycles

เครื่องกั้นแบบสวิงอัตโนมัติ

รุ่น VAS-SWGZ2148

 • Power consumption:50W
 • Housing Size:Ф168 mm * 950 mm
 • Housing material: #304 Stainless Steel, Matt finish
 • Drive motor:DC brushless motor
 • Channel width:300–800mm single swing
 • Pass speed:25 persons/min.
 • Power supply:220Vac 50Hz or 110Vac 60Hz
 • Input interface:Switch Volume or 12V Level
 • Communication interface:RS485
 • Gate open while power off:Yes
 • Working temperature:-30°C~+70°C
 • Working environments:Indoor, outdoor
 • MCBF:1,000,000 cycles

วิดิโอสาธิตระบบ

AccessControl