การติดตั้ง

1. จัดแนวรูสองรูในเคสและล็อคสกรูสองตัว

2. ใส่แบตเตอรี่ด้านใน (ตัวส่งสัญญาณ) ร้อยสายออก (ตัวรับ)

3. แก้ไขสกรู

4. หมุนมุมตามต้องการและสุดท้ายไขสกรูด้านล่าง