ระบบคีย์การ์ดประตู
Door Access Control

คีย์การ์ดประตู Door Access Control

ประตูคีย์การ์ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับยุคใหม่ ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วในการเปิดปิด เมื่อนำคีย์การ์ดมาทาบที่เครื่องแสกน ประตูสามารถเปิด และปิดเองอัตโนมัติ ตามเวลาการตั้งค่า เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลในอาคาร หากไม่มีบัตรจะไม่สามารถเข้าอาคารได้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล หรือแลกบัตรเข้าอาคาร นอกจากนั้นคีย์การ์ดสามารถตรวจสอบการเวลาการเข้า-ออกของบุคคลได้ ใช้สำหรับลงเวลาเข้ากะของพนักงาน โดยข้อมูลจะถูกส่งและจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ หรือสามารถใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยแบบระบุตัวตน โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือแสกนใบหน้าก็สามารถทำได้ ระบบประตูคีย์การ์ดเหมาะสำหรับ คอนโด โรงแรม โรงงาน หรืออาคารต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คีย์การ์ดประตูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. บัตรคีย์การ์ด Proximity
 2. บัตรคีย์การ์ด RFID Cards

ขั้นตอนการทำงานของระบบคีย์การ์ดประตู Door Access Control

 • กําหนดสมาชิก โดยการบันทึกข้อมูลสมาชิก
 • กําหนดค่าอุปกรณ์ ที่ต้องการควบคุมการใช้งานแบบใด
 • กําหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ที่เป็นสมาชิก หรือไม่ให้สิทธิ์การเข้า-ออกประตูกับบุคคลภายนอก
 • กําหนดการใช้งานของสมาชิกแต่ละคนว่าสามารถเข้า-ออกประตูไหนได้บ้าง

ข้อดีของการติดตั้งระบบคีย์การ์ดประตู Door Access Control

 • ระบบคีย์การ์ดประตู ควบคุมการเข้าออกประตูแบบอัตโนมัติ การทำงานของระบบเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออก ให้กับบุคคลภายในที่เป็นสมาชิก โดยการบันทึกข้อมูลสมาชิกลงในระบบคีย์การ์ดประตูสามารถควบคุมสถานการ์ณที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก
 • มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดสิทธิ์ให้สมาชิกที่ได้รับการอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก และแยกการกำหนดสิทธิ์ในแต่และประตูได้
 • มีทั้งระบบ Standalone ทางเข้า-ออกเดี่ยวสำหรับอาคารขนาดเล็ก และระบบ Network (IOT) ด้วยตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน ที่เชื่อมต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์ มี Function หลากหลายเพื่อควบคุมการเข้า-ออกทั้งหมด เหมาะสำหรับบริษัท ร้านค้า หมู่บ้าน สำนักงาน องค์กร หรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการปัจจุบัน-อนาคตของลูกค้า
 • เลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี มีการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้บัตรทาบหรือสแกนใบหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • สามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร, ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่น ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่าน เข้าออกยังจุดต่าง เช่น ระบบไม้กั้นรถยนต์

ระบบควบคุมประตู
(Door Access Control)

ระบบควบคุมการใช้ลิฟท์ 
(Lift Access Control)

เครื่องสแกนใบหน้า
(Facescan Access Control)

      ระบบคีย์การ์ดประตูอัตโนมัติ ที่ควบคุมการ เข้า-ออกทางประตู เป็นระบบตามสถานที่นั้นๆ โดยไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถานที่ก่อน หากเป็นบุคคลที่ได้รับการอนุญาตจะต้องมีการบันทึกข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลสแกนหน้า บัตรทาบ หรือคีย์การ์ด เป็นระบบความปลอดภัยสำหรับองค์กร บริษัท โรงงาน และอื่น ๆ มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ระบบคีย์การ์ดประตูอัตโนมัติสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย เช่น ระบบบริหารลานจอดรถ (Parking Management System)  ระบบควบคุมลิฟท์ (Lift Access Control system) ชุดไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Gate Barrier) ด้วยการใช้โปรแกรมบริหารเดียวในการควบคุม โดยระบบกำลังเข้าสู่นวัตกรรมที่เรียกว่า ‘Integrated Security Solution’ มากขึ้น เพื่อง่าย และสะดวกในการบริหารงานระบบ และนอกจากนี้ ระบบ One Card Solution คีย์การ์ดใบเดียวสามารถครอบคลุมการทำงานของระบบต่างๆได้เช่น

ระบบ One Card Solution  เป็นระบบที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มคอนโด  อาคาร โรงงาน เพราะผู้ใช้งานจะใช้บัตรเพียง 1 ใบ เป็นคีย์การ์ดประตูเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบประตูอัตโนมัติ ไปจนถึงแตะเพื่อเรียกลิฟต์หรือลิฟต์ล็อคชั้น เรียกได้ว่า One card solution เป็น Solution เดี่ยวที่สามารถรวบรวมเอาอุปกรณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัยมาทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นโดยไม่ต้องพกบัตรผ่านหลายๆ ใบ

การควบคุมระบบ One Card Solution

ในส่วนของการควบคุมการทำงานจะใช้ Board Controller ในการสั่งงานระบบทั้งหมด ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบประตูอัตโนมัติ หรือระบบลิฟต์ล็อคชั้น ทั้งหมดนี้จะมีหน้าที่อ่านข้อมูลเพื่อส่งไปยัง Board Controller หลังจากนั้น Board Controller จะตรวจสอบสิทธิ์ของคีย์การ์ดใบนั้นๆ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสิทธิ์ Board Controller จะส่งสัญญาณไปยังระบบนั้นเพื่อสั่งงานให้เปิดประตู

One Card Solution เหมาะสำหรับระบบใดบ้าง ?

 1. ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร Easy Go
 2. ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ด้วยเครื่องทาบบัตร
 3. ระบบควบคุมลิฟท์ รองรับได้ตั้งแต่การทาบบัตรเพื่อเรียกลิฟต์ หรือการทาบบัตรสำหรับลิฟต์ล็อคชั้น (ไปได้เฉพาะชั้นที่ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ในบัตร)
 4. การทาบบัตรเพื่อเข้าห้องผ่านระบบ Digital Door Lock

 นอกจากนี้ในตัวบัตรยังสามารถกำหนดสิทธิ์อื่นๆได้อีก เช่น

 1. ชื่อ เลขห้อง เบอร์โทร อื่นๆ
 2. กำหนดสิทธิ์ว่าบัตรใบนี้สามารถผ่านประตูใดได้บ้าง สามารถผ่านได้ทุกประตูหรือได้เพียงบางประตู
 3. กำหนดวันหมดอายุของบัตรได้ตามต้องการหรือกำหนดวันหมดอายุตามรอบการจ่ายค่าส่วนกลางก็สามารถทำได้
 4. ดูสถานการณ์ทำงานของระบบได้แบบ real-time
 5. ดูประวัติการผ่านเข้า-ออก ในแต่ละประตูได้