เซนเซอร์ตรวจจับรถยนต์ รุ่น (LD100)

LD 100 เป็น Loop Detector ทนต่อทุกสภาวะแวดล้อมโดยผ่านการทดสอบอุณหภูมิ และทดสอบการกัดกร่อน (-40 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส) อีกทั้งยังสามารถตรวจจับยานพาหนะได้หลายประเภทไม่ว่าจะมีน้ำหนักหรือความสูงที่ต่างกัน เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์รถบรรทุก และรถบัส 

Technology Parameter
Features
1 LINE, (AC100V-AC240V)
2 NEUTRAL, (AC100V-AC240V)
3 N, O, of Relay B
4 COM, of Relay B
5 N, O, of Relay A
6 COM. of  Relay A
7 LOOP
8 LOOP
9 Ground
10 N, C, of Relay A
11 N, C, of Relay B