ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือ SOS Call Point เป็นอีกหนึ่งสินค้าของ VAS ที่มีมาตรฐาน ซึ่งปุ่มเรียกฉุกเฉิน หรือ ตู้แจ้งเหตุฉุกเฉินนั้น มีไว้สำหรับใช้ในการกดเรียกขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็น การเรียกขอความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาล , การขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย หรือแม้กระการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ก็สามารถใช้ Call Point ได้เช่นกัน โดยเมื่อมีการกดปุ่มเรียกระบบก็จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์กลางของสถานที่นั้นๆ ทำให้การร้องขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุด่วนทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ประโยชน์ของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน

 • เป็นระบบสำหรับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยสามารถกดปุ่มเพื่่อแจ้งเหตุได้ทันทีพร้อมทั้งคุยโต้ตอบได้ทั้งภาพและเสียง
 • สามารถแจ้งเหตุหรือสอบถามข้อมูลได้โดยแยกปลายทางผู้ตอบรับ
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

ส่วนประกอบของระบบปุ่มเรียกฉุกเฉิน

 • ปุ่มเรียกฉุกเฉินแบบกระตุก
 • ปุ่มเรียกฉุกเฉินในห้องน้ำ
 • ปุ่มเรียกฉุกเฉินโต้ตอมด้วยเสียง
 • ปุ่มเรียกฉุกเฉินโต้ตอบด้วยภาพและเสียง
 • ปุ่มเรียกฉุกเฉินนอกอาคารแบบเสา
 • เครื่องควบคุมการเชื่อมต่อ
 • เครื่องบันทึกการสนทนา(Optional)
 • สัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสียง(Optional)

สินค้าระบบปุ่มเรียกฉุกเฉิน SOS

ปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน
รุ่น VAS-ZD13

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ
รุ่น VAS-ZD39

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ
แบบโต้ตอบด้วยภาพและเสียง
พร้อมเครื่องช่วยฟัง
รุ่น VAS-VZD60 

เครื่องรับที่ส่วนกลางศูนย์รับความช่วยเหลือ
รุ่น VAS-CEN800Plus

 

เสาขอความช่วยเหลือ
รุ่น VAS-KNEM26

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ
แบบส่งสัญญาณภาพ
รุ่น VAS-ZD47A

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือในลิฟท์
รุ่น VAS-ZD11-L

 

เครื่องรับที่ส่วนกลางศูนย์รับความช่วยเหลือ
รุ่น VAS-CEN700Plus

 

ปุ่มกดเรียกฉุกเฉินแบบกระตุก
รุ่น VAS-SOS-SW01 

ปุ่มกดเรียกฉุกเฉินแบบกระตุก
รุ่น VAS-SOS-SW02

ปุ่มกดเรียกฉุกเฉินแบบกระตุก
รุ่น VAS-SOS-SW03

 

เครื่องศูนย์รับแจ้งความช่วยเหลือ
รุ่น VAS-CEN-TAB1

 

ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ตัวอย่างโปรแกรม Emergency Call Point

โปรแกรมการจัดการระบบเรียกความช่วยเหลือฉุกเฉิน

โปรแกรมของระบบเรียกความช่วยเหลือฉุกเฉินถูกออกแบบให้ใช้งานรองรับการบันทึกสถานะการกดปุ่มและสามารถบันทึกภาพขณะที่ผู้ขอความช่วยเหลือกดปุ่มและเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของปุ่มที่กดได้ทันที่เพราะโปรแกรมสามารถนำรูปแผนผังหรือแผนที่ใส่ในโปรแกรมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สามารถเปิดกล้องของปุ่มเรียกฉุกเฉินเพื่อตรวจสอบพื้นที่บริเวณนั้นได้ ระบบยังสามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดเชื่อมต่อกับระบบ Access control หรือ ไม้แขนกั้นอัตโนมัติ

ภาพตัวอย่างการติดตั้ง

วิดิโอสาธิตการทำงาน