ระบบนับรถ
Car counting System

คุณสมบัติระบบนับรถ

 • ระบบนับรถทำงานด้วยการตรวจจับผ่านเซนเซอร์ Loop หรือ Photosensor หรือ Radar
 • ตรวจจับได้ทั้งทางเข้าและทางออก
 • สามารถแสดงช่องจอดได้สูงสุดถึง 00000-99999
 • สามารถแสดงข้อความ “FULL”  เมื่อเรากำหนดขนาดช่องจอด
 • สามารถตั้งค่านับรถเฉพาะรถยนต์ได้
 • รองรับการออกรายงานผ่าน Web browser
 • สามารถ Export file ของรายงานได้
 • รองรับการจัดเก็บข้อมูลผ่าน Cloud

อุปกรณ์ของระบบนับรถ

 • จอแสดงช่องจอดว่างขนาด เลข 5 หลัก 1 แถว 1 ชุด
 • ชุดควบคุมหลัก 1 ชุด
 • เซนเซอร์ตรวจจับรถยนต์ 2 ชุด 

ภาพตัวอย่างการติดตั้ง

ระบบนำทางที่จอดรถ

(Parking Guidedance System)

                   ระบบนำทางที่จอดรถ เป็นระบบที่ช่วยการบริหารการจัดการจราจรภายในอาคารจอดรถโดยระบบจะมีการตรวจสอบรถที่จอดในช่องจอดที่กำหนดโดยใช้เซนเซอร์แบบ 1:1 จึงมีความแม่นยำสูงและมีป้ายแสดงช่องวจอดว่างตามจุดทางแยก หรือ โซนจอดรถต่างๆ และยังมีป้ายแสดงผลรวมติดตั้งอยู่ทั้งนี้ระบบนำทางที่จอดรถจะมาช่วยแก้ปัญหาการวนรถเพื่อหาช่องจอด จึงทำให้เกิดจราจรที่ติดขัดภายในอาคารจอดรถได้และยังส่งผลต่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในอาคารจอดรถมากขึ้นทั้งนี้ระบบนำทางที่จอดรถนอกจากจะมาแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นยังส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

อุปกรณ์ของระบบนับรถ

 • เซนเซอร์ตรวจจับช่องจอดรถ
 • ไฟแสดงสถานะช่องจอดรถ
 • ป้ายแสดงโซนจอดรถ
 • ป้ายแสดงที่จอดรถรวม
 • ชุดควบคุมโซน
 • ชุดควบคุมหลัก
 • คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • โปรแกรมการจัดการระบบ

ภาพตัวอย่างการติดตั้ง

ระบบค้นหารถยนต์ในอาคารจอด
(Car Finding System)

              ระบบค้นหารถยนต์ที่จอดในอาคารจอดรถเป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบนำทางที่จอดรถและมีการนำความสามารถของระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) และระบบนำทางที่จอดรถ(PGS)และระบบค้นหารถยนต์โดยระบบกล้องวงจรปิด CCTV จะสามารถลดจุดบอดของกล้องในลานจอดรถลงและเซนเซอร์ตรวจจับช่องจอดรถมีความสามารถในการอ่านป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนพูกกับช่องจอดรถใว้จึงทำให้ระบบสามารถค้นหารถยนต์ที่จอดใว้ได้พร้อมสามารถนำทางผู้ขับขี่ไปยังรถที่จอดใว้ผ่านตู้Kiosk ระบบค้นหารถยนต์ที่จอดในอาคารจึงเป็นระบบที่ช่วยให้อาคารจอดรถมี ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการโจรกรรม ลดปัญหาการจราจรติดขัดในอาคารจอดรถ และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัย 

อุปกรณ์ระบบค้นหารถยนต์ที่จอดในอาคาร

 • เซนเซอร์ตรวจจับช่องจอดรถ
 • ไฟแสดงสถานะช่องจอดรถ
 • ป้ายแสดงโซนจอดรถ
 • ป้ายแสดงที่จอดรถรวม
 • ชุดควบคุมโซน
 • ชุดควบคุมหลัก
 • คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ
 • เครื่องค้นหารถยนต์ที่จอด
 • โปรแกรมการจัดการระบบ

ภาพตัวอย่างการติดตั้ง