ระบบควบคุมการเข้า-ออก  Access Control

ระบบ Access Control คืออะไร ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ  ที่ช่วยให้ที่อยู่อาศัย สำนักงานหรือสถานที่ของคุณปลอดภัย ป้องกันบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้ามายังพื้นที่ โดยควบคุมการเข้าออกผ่านการตรวจสอบตัวตน ไบโอแมทริกซ์ (BIOMETRICS) คือ อัตลักษณ์ของบุคคล เช่น สแกนนิ้วมือ สแกนใบหน้า สแกนม่านตา สแกนอุณหภูมิ  เป็นต้น การทำงานเมื่อมีการตรวจสอบอัตลักษณ์ผ่านเครื่องแล้วพบว่ามีข้อมูลที่อยู่ในระบบก็จะทำการสั่งงานไปยังเครื่องกั้นให้เปิดออก โดยเครื่องควบคุมการเปิดประตู เช่น  ไม้กั้นรถ, ประตูสไลด์, เครื่องกั้นคน หรือ เครื่องกั้นสามขา

ใช้บันทึกเวลาเข้า-ออก นอกจากจะช่วยในการควบคุมการเข้าออก ยังสามารถเก็บข้อมูลการเข้าออกได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าออกของอาคาร หรือใช้การลงเวลางานของพนักงาน รวมไปถึงการนำข้อมูลไปคิดเงินเดือน

เครื่องสแกนนิ้ว  อุปกรณ์การควบคุมที่ใช้ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล ช่วยในการสั่งเปิด – ปิดประตู โดยระบบนี้จะพบมากในสถานที่ที่เป็น ออฟฟิศ สำนักงาน บริษัท เนื่องจากเหมาะสำหรับในการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน ไม่ต้องวุ่นวายในการใช้บัตรที่อาจเกิดปัญหาบัตรหาย บัตรเสีย และที่สำคัญการใช้นิ้วมือไม่สามารถมีใครลงเวลาแทนได้ จึงเป็นจุดเด่นที่ใช้เครื่องสแกนนิ้วในการควบคุม

เครื่องสแกนหน้า เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการควบคุมการเข้า-ออก และในช่วงสถานการณ์โควิด19 เข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากในการใช้ควบคุมการเข้าออก เพราะนอกจากจะควบคุมบุคคลที่มีสิทธิ์ได้แล้วยังมีฟังก์ชั่นวัดอุณหภูมิเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย

เครื่องกั้นสามขา เป็นอุปกรณ์ที่จะพบได้บ่อยๆที่ สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ห้องน้ำ และจุดผ่านทางต่างๆ  เป็นเครื่องที่นิยมใช้ในการควบคุมให้คนเข้าทีละ 1 คน โดยสามารถเก็บสถิติการเข้า-ออกได้ดี ทำงานควบคู่การทาบบัตร หยอดเหรียญ

.

เครื่องทาบบัตร เหมาะกับสถานที่ที่ มีประตูเข้า-ออก จำนวนมาก เช่น บริษัทใหญ่ โรงงาน หอพัก โดยระบบ Software สามารถควบคุมและเก็บข้อมูลได้ทุกประตูพร้อมๆกัน โดยสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ และบัตร EM Proximity Card ที่ใช้สามารถควบคุมสิทธิ์ เพิ่ม ลด ได้

สนใจระบบ Access Control ขอคำปรึกษาฟรี ออกแบบได้ตามใจคุณ

Mobile: 063-269-3391

Email: prasert@vassupplier.com

ID LINE: vassupply