บริษัท วาส ซัพพลายเออร์ จำกัด
89/194 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: 0 20797491
Mobile: 063 2693391
Email: prasert@vassupplier.com
ID LINE: @vassupp